Język strony:
    • Akademia Dostępna 2015

Akty prawne

Data publikacji: 04.08.2011
Data wydrukowania: 06.10.2019
Adres: http://archiwum.akademiasztuki.eu/pl/uczelnia/o-uczelni/akty-prawne
  • Ustawa o utworzeniu Akademii Sztuki w Szczecinie
  • Pobierz plik
  • Ustawa o zmianie ustawy prawo o szkolnictwie wższym
  • Pobierz plik

Akademia Sztuki w Szczecinie | pl. Orła Białego 2 | 70-562 Szczecin
| fax.: + 48 91 8522 820 | e-mail: