Język strony:
    • Akademia Dostępna 2015

Pełnomocnicy

Data publikacji: 23.02.2014
Data wydrukowania: 13.10.2019
Adres: http://archiwum.akademiasztuki.eu/pl/uczelnia/w%C5%82adze/pe%C5%82nomocnicy

Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia

dr hab. Bartłomiej Otocki, prof. nadzw.

e-mail: bartlomiej.otocki@akademiasztuki.eu

Zarządzenie Rektora nr 5/2016 z dn. 18.01.2016

 

Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych

 Agnieszka Redlewska

 tel.: 664 080 227  

Zarządzenie Rektora nr 8/2014 z dn.15.01.2014 r.

 

Pełnomocnik Rektora ds. Uzależnień, Równego Traktowania i Ochrony przed Dyskryminacją  

Renata Pilarczyk

 tel.: 664 080 235

 Zarządzenie Rektora nr 7/2014 z  dn.15.01.2014 r.

 

Pełnomocnik Rektora ds. Ochrony  Informacji Niejawnych

Adam Królak

tel.: 664 080 269

Zarządzenie Rektora nr 8/2013 z  dn.8.03.2013 r.

 

Rzecznik Dyscyplinarny ds. Studentów

Agnieszka Redlewska

Tel.: 664 080 227

Zarządzenie Rektora nr 31/2011 z dn.28.09.2011 r.


Rzecznik Dyscyplinarny ds Nauczycieli Akademickich

prof.dr hab. Czesław Grabowski

Zarządzenie Rektora nr 2/2015 z dn.05.01.2015 r.

Akademia Sztuki w Szczecinie | pl. Orła Białego 2 | 70-562 Szczecin
| fax.: + 48 91 8522 820 | e-mail: