Język strony:
  • Akademia Dostępna 2015

Unia Europejska

Data publikacji: 17.01.2013
Data wydrukowania: 13.10.2019
Adres: http://archiwum.akademiasztuki.eu/pl/uczelnia/wspieraj%C4%85-nas/unia-europejska

Zapraszamy do odwiedzenia strony:

akademiazmieniaszczecin.eu

Akademia Sztuki w Szczecinie otrzymała dofinansowanie projektu AkademiaZMIENIASzczecin: Modernizacja Pałacu pod Globusem ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2007-2013 w wysokości 11 086 857,79 zł.

W projekcie przewidziano między innymi: remont dachu i adaptację poddasza na potrzeby pracowni malarskich, remont i oświetlenie Galerii Rektorskiej oraz Sali Kameralnej, remont i zabudowę małego dziedzińca, adaptację pomieszczeń przyziemia na przestrzenie ekspozycyjne, poprawę warunków bezpieczeństwa obiektu, odtworzenie i oświetlenie zabytkowego charakteru elewacji i zwieńczenia dachu oraz odtworzenie zabytkowej stolarki drzwiowej.

Umowę o dofinansowaniu 12 grudnia 2012 roku podpisał Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz oraz Rektor Akademii Sztuki w Szczecinie JM prof. Ryszard Handke.

Historia projektu:

Zespół pracowników Akademii Sztuki w Szczecinie pod kierownictwem kanclerz Hanny Hanć  oraz dra Krzysztofa Bizio już we wrześniu 2010 roku podjął pracę nad projektem modernizacji Pałacu pod Globusem. Wtedy powstał program funkcjonalno-użytkowy dla głównej siedziby Akademii. Dwa lata wysiłków przyniosły efekt w postaci zakończenia procesu sądowego oraz wykonania procedury podziału nieruchomości Pałacu pod Globusem z firmą Handwitt. Konsekwentnymi działaniami i jasno wytyczonymi celami w wielokrotnych rozmowach przekonaliśmy Zarząd Województwa, że warto nam zaufać.

W lipcu 2012 roku Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego podjął decyzję o wpisaniu Projektu AkademiaZMIENIASzczecin: Modernizacja Pałacu pod Globusem na listę podstawową projektów kluczowych do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013.

Ta decyzja otworzyła nam drogę do podjęcia próby pozyskania środków finansowych umożliwiających przeprowadzenie zaplanowanych prac remontowych w siedzibie Akademii Sztuki w Szczecinie.

31 lipca 2012 roku Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski podjął ważną dla projektu decyzję o przyznaniu nam finansowania wkładu własnego na rok 2013 na poziomie 2 273 000 zł. Zostaliśmy też poinformowani o możliwości ubiegania się o kolejny 1 515 000 zł po wykorzystaniu pierwszej transzy wsparcia wkładów własnych dla Akademii w tym projekcie.

6 września 2012 roku Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz, Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Jan Krawczuk, Rektor Akademii Sztuki prof. Ryszard Handke oraz Notariusz Dorota Peszko podpisali akt darowizny Pałacu pod Globusem na rzecz Akademii Sztuki w Szczecinie.

26 września 2012 roku Zarząd Województwa zaakceptował zgłoszone przez nas modyfikacje projektu, ustalając (zgodnie z naszym wnioskiem), całkowitą wartość projektu na kwotę 19.698.948 zł.

Zespół pracowników Akademii przygotował wniosek do Regionalnego Programu Operacyjnego wraz z obszernym studium wykonalności oraz potwierdzeniem możliwości realizacji produktów i rezultatów projektu. Dokumenty zostały złożone w Wydziale Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego w Urzędzie Marszałkowskim w dniu 1 października 2012 roku.

29 listopada 2012 roku otrzymaliśmy z Wydziału Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego w Urzędzie Marszałkowskim informację o pozytywnej ocenie ekspertów i dalszych krokach, które musimy podjąć, by przygotować się do podpisania umowy o dofinansowaniu.


12 grudnia 2012 roku umowa została podpisana!

  • logo obowiązkowe RPO WZ
  • 01rpowz12 2012
  • 02rpowz12 2012
  • 03rpowz12 2012
  • 04rpowz12 2012
  • 05rpowz12 2012
  • 06rpowz12 2012
  • 07rpowz12 2012
  • 08rpowz12 2012
  • 09rpowz12 2012
  • 10rpowz12 2012
  • 11rpowz12 2012
  • 12rpowz12 2012
  • 13rpowz12 2012
  • 14rpowz12 2012
 • Poprzednie
 • Następne

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją przedstawiajacą główne założenia projektu AkademiaZMIENIASzczecin: modernizacja Pałacu pod Globusem w Szczecinie.

Kliknij, by przejść do kolejnego slajdu.

Akademia Sztuki w Szczecinie | pl. Orła Białego 2 | 70-562 Szczecin
| fax.: + 48 91 8522 820 | e-mail: