Język strony:
  • Akademia Dostępna 2015

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

800 tysięcy złotych na termomodernizację budynku Akademii Sztuki w Szczecinie, przy ulicy Grodzkiej

  • podpisanie umowy WFOŚiGW 8

Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Jacek Chrzanowski, prorektor Akademii Sztuki w Szczecinie prof. Zbigniew Romańczuk oraz kanclerz Akademii Sztuki w Szczecinie Hanna Hanć podpisali umowę dotacyjną na kwotę 810.935 zł na realizację przedsięwzięcia pod nazwą "Termomodernizacja budynku Akademii Sztuki w Szczecinie, przy ulicy Grodzkiej 50 ".

Złożony przez Akademię Sztuki w Szczecinie we wniosku dotacyjnym harmonogram i zakres prac przedstawia się następująco:
-        rok 2012: wymiana stolarki zewnętrznej i wewnętrznej (okna, drzwi)
-       rok 2013: wykonanie izolacji zewnętrznych, modernizacja instalacji c.o., wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła (20% oszczędności).

„Kupujemy efekt ekologiczny - powiedział prezes WFOŚiGW w Szczecinie Jacek Chrzanowski - Termomodernizacja wpłynie na zmniejszenie zapotrzebowania na energię, a co za tym idzie wpłynie na mniejszą emisję szkodliwych substancji do atmosfery. Pojawi się też wynik ekonomiczny ważny dla Akademii.” Prezes zaznaczył też, że to jedna z większych dotacji udzielonych w tym roku przez WFOŚiGW w Szczecinie.

Projekt jest współfinansowany przez Gminę Miasto Szczecin. 16 lipca Rada Miasta Szczecin, na wniosek Akademii Sztuki, podjęła uchwałę dotyczącą współfinansowania projektu termomodernizacji obiektu przy ulicy Grodzkiej 50 w roku 2012 - kwotą 300.000 zł.

„Dodatkową wartością, jaka wyniknie z prowadzonych prac jest poprawa wizerunku tego budynku i jego otoczenia – podkreślił prorektor Akademii prof. Zbigniew Romańczuk – co jest ważne zwłaszcza ze względu na jego położenie. Siedziba AS przy ulicy Grodzkiej leży na szczecińskim szlaku turystycznym w bezpośrednim sąsiedztwie Zamku Książąt Pomorskich i Liceum Plastycznego.”

Budynek Akademii przy ulicy Grodzkiej służy przede wszystkim Wydziałowi Instrumentalnemu. Nie był remontowany od ponad 30 lat. Od momentu powstania Akademii Sztuki w Szczecinie we wrześniu 2010 roku władze uczelni poszukiwały możliwości finansowania niezbędnych remontów. W lipcu 2011 roku rozpoczęliśmy remont dachu tego budynku. W tym roku zabieramy się za stolarkę okienną i drzwi. Wszystko to pozwoli zmniejszyć ogromne rachunki za ogrzewanie.

 

  • podpisanie umowy WFOŚiGW 7
  • podpisanie umowy WFOŚiGW 3
  • podpisanie umowy WFOŚiGW 2
 • Poprzednie
 • Następne

Akademia Sztuki w Szczecinie | pl. Orła Białego 2 | 70-562 Szczecin
| fax.: + 48 91 8522 820 | e-mail: