Język strony:
    • Akademia Dostępna 2015

Województwo Zachodniopomorskie

Data publikacji: 24.08.2012
Data wydrukowania: 13.10.2019
Adres: http://archiwum.akademiasztuki.eu/pl/uczelnia/wspieraj%C4%85-nas/wojew%C3%B3dztwo-zachodniopomorskie

Województwo Zachodniopomorskie wraz z Akademią ZMIENIA Szczecin!


Województwo Zachodniopomorskie zgodnie z umową z dnia 13 kwietnia 2015 przekazało Akademii Sztuki w Szczecinie przekazało Akademii Sztuki w Szczecinie 25 617 złotych dofinansowania na realizację modernizacji budynku internatu przy placu Orła Białego 2 w Szczecinie. Środki te zostaną przeznaczone na usługi projektowe (nadzór autorski dotyczący realizacji przebudowy i modernizacji budynku na potrzeby Centrum Przemysłów Kreatywnych) oraz na roboty budowlane (przebudowa przyłącza elektroenergetycznego dla budynku- etap II).


Przebudowa budynku internatu na Centrum Przemysłów Kreatywnych odbywa się w ramach projektu Akademia ZMIENIA Szczecin: Centrum Przemysłów Kreatywnych i jest także dofinansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 a także ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.


Informacje o projekcie:

cpk.akademiasztuki.eu

    • pomorze zachodnie logo

Dwie umowy dotacyjne na 3 miliony i na 143 tysiące złotych


Olgierd Geblewicz, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego oraz profesor Ryszard Handke, Rektor Akademii Sztuki w Szczecinie, podpisali dzisiaj dwie umowy na mocy których Województwo Zachodniopomorskie wspiera Akademię w dwóch działaniach modernizacyjnych.


Dotacja celowa z Województwa Zachodniopomorskiego w wysokości 3 mln zł zostanie przeznaczona na koszty niekwalifikowane do dofinansowania przez Unię Europejską
w projekcie modernizacji Pałacu pod Globusem.


Działania w ramach projektu „Akademia ZMIENIA Szczecin: modernizacja Pałacu pod Globusem” rozpoczęto w marcu minionego roku. Od tego czasu oczyszczono elewację, wymieniono stolarkę okienną, instalację grzewczą, wyremontowano sanitariaty, odrestaurowano ozdobny sufit w Galerii Rektorskiej, wiele pomieszczeń odświeżono, wprowadzono szereg ułatwień dla niepełnosprawnych, uruchomiono windę. Ukończone jest już całe drugie piętro Pałacu pod Globusem. Wkrótce zakończone zostaną prace w Sali Kameralnej i w Galerii Rektorskiej.


Trwa wymiana więźby dachowej i instalacji elektrycznej, intensywne działania prowadzone są na poddaszu, gdzie powstaną pracownie malarskie. W toku są prace związane
z zagospodarowaniem dziedzińca północnego na potrzeby teatru i Mediateki oraz prace
w przyziemiu, dzięki którym otrzymamy powierzchnie ekspozycyjne i magazynowe.
W całym obiekcie sukcesywnie wymieniana jest stolarka drzwiowa.


Działania prowadzone w ramach projektu „Akademia ZMIENIA Szczecin: modernizacja Pałacu pod Globusem” potrwają do końca 2014 roku. Wiele z odnowionych przestrzeni będzie na stałe dostępnych nie tylko dla wykładowców i studentów Akademii Sztuki, ale przede wszystkim dla mieszkańców Szczecina i turystów. Większość remontowanych przestrzeni zyska zupełnie nowe funkcje: ekspozycyjne i reprezentacyjne.


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

Beneficjent: Akademia Sztuki w Szczecinie

Projekt: „Akademia ZMIENIA Szczecin: Modernizacja Pałacu pod Globusem w Szczecinie”                                     Nr umowy: UDA-RPZP.06.02.01-32-001/12-00


Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.


Projekt współfinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.


Dotacja celowa z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego w wysokości ponad
143 tysięcy złotych zostanie przeznaczona na prace prowadzące do odzyskania przestrzeni byłego internatu.


Budynek po dawnym internacie szkoły medycznej otrzymaliśmy wraz z Pałacem pod Globusem. Niestety, ze względu na zły stan techniczny budynku, został on natychmiast wyłączony z użytku. To budynek o siedmiu kondygnacjach, w tym dwóch podziemnych
o łącznej powierzchni 3 400 metrów kwadratowych. 


Prace niezbędne do przeprowadzenia w budynku po dawnym internacie to między innymi: przebudowa dachu, przebudowa wnętrza budynku, by poprawić jego funkcjonalność
i dostępność dla osób niepełnosprawnych (wraz z budową szybu windowego), przebudowa łącznika pomiędzy budynkiem dawnego internatu a Pałacem pod Globusem. Planujemy oczyszczenie elewacji i zadaszenie części dziedzińca.


Jednak zanim przystąpimy do prac, musimy stworzyć pełną dokumentację projektową, inwentaryzacyjną, koncepcyjną, budowlaną, wykonawczą i kosztorysową. Konieczne jest także uzyskanie pozwolenia na budowę. Umowa dotacyjna z Województwem pozwoli nam przygotować się do pozyskania środków na modernizację tego budynku.

Województwo Zachodniopomorskie udzieliło dotacji celowej dla Akademii Sztuki
w Szczecinie 
w wysokości 100 tys. zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów realizacji zadania pn.: „Modernizacja  budynku internatu przy pl. Orła Białego 2 w Szczecinie”

 (Umowa  nr:  WEiS/I/AS/1/2013 zawarta w dniu 05.07.2013r.)
Akademia Sztuki w Szczecinie otrzymała 2 894 651 zł dotacji celowej na Remont Pałacu pod Globusem od Województwa Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego “Akademia ZMIENIA Szczecin – Modernizacja Pałacu pod Globusem” w latach 2013-2014, współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

Zapraszamy do odwiedzenia strony:

akademiazmieniaszczecin.eu

 

Urząd Marszałkowski Wspiera Akademię

Akademia Sztuki w Szczecinie otrzymała z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego dotację celową na kwotę 600 tys. złotych. Kwota ta została przeznaczona na adaptację pomieszczeń przeznaczonych na nową siedzibę Mediateki.

Wykonano:

  • przebudowę istniejących pomieszczeń wraz z wykonaniem antresoli,
  • modernizację instalacji elektrycznej, komputerowej, teletechnicznej, wodno-kanalizacyjnej,
  • instalacja klimatyzacji.

Wyremontowane pomieszczenia są już dostępne dla studentów Akademii Sztuki. Zapraszamy na strony Mediateki, gdzie znajdą Państwo zdjęcia dokumentujące efekty remontu.

Akademia Sztuki w Szczecinie składa na ręce Pana Marszałka Olgierda Geblewicza serdeczne podziękowania za finansowe wsparcie rozwoju Naszej Uczelni.
Akademia Sztuki w Szczecinie otrzymała 420.000 złotych dotacji celowej na Remont Pałacu pod Globusem od Województwa Zachodniopomorskiego.
W ramach dotacji wykonywane są:
- remont dwóch pomieszczeń na parterze (klasy fortepianu)
- remont sześciu pomieszczeń I piętra (sale edukacyjne, biura, serwerownia)
- remont pomieszczeń II piętra
- remont pomieszczeń pracowni perkusji w zakresie izolacji akustycznej
- przebudowa przyłącza elektroenergetycznego pod kątem zwiększonej mocy przyłączeniowej wraz z wykonaniem nowej rozdzielnicy pomiarowej.
Harmonogram załączony do umowy przewiduje zakończenie prac w grudniu 2012 roku.

Akademia Sztuki w Szczecinie składa na ręce Pana Marszałka Olgierda Geblewicza serdeczne podziękowania za finansowe wsparcie rozwoju Akademii Sztuki w Szczecinie.

    • herb wojewodztwa

Akademia Sztuki w Szczecinie | pl. Orła Białego 2 | 70-562 Szczecin
| fax.: + 48 91 8522 820 | e-mail: