WYBORY 2016

Data publikacji: 27.01.2016
Data wydrukowania: 06.10.2019
Adres: http://archiwum.akademiasztuki.eu/pl/uczelnia/wybory-2016

KOMUNIKAT 15 marca 2016

Uczelniana Komisja Wyborcza informuje, że w dniu 15 marca 2016 roku członkowie Uczelnianego Kolegium Elektorów Akademii Sztuki w Szczecinie dokonali wyboru dwóch prorektorów na kadencję 2016-2020:

dr hab. Bartłomiej Otocki, prof. nadzw. - prorektor ds. dydaktyki, nauki i rozwoju kadry

dr hab. Waldemar Wojciechowski, prof. nadzw.  - prorektor ds. artystycznych, studenckich i współpracy międzynarodowej.

KOMUNIKAT z dnia 09.03.2016

Uczelniana Komisja Wyborcza informuje, że w dniu 9 marca 2016 roku członkowie Uczelnianego Kolegium Elektorów Akademii Sztuki w Szczecinie dokonali wyboru na stanowisko rektora na kadencję 2016-2020.

Rektorem-elektem jest prof. dr hab. Dariusz Dyczewski

Rektor-elekt przedstawił kandydatury prorektorów:

dr hab. Bartłomiej Otocki, prof. nadzw. – prorektor ds. dydaktyki, nauki i rozwoju kadry

dr hab. Waldemar Wojciechowski, prof. nadzw. – prorektor ds. artystycznych, studenckich i współpracy międzynarodowejSzczegółowe terminy wyborów członków Senatu

Pozostałe terminy w procesie wyborczym

Uczelniana Komisja Wyborcza w dniu 3 marca 2016 r. podjęła uchwałę w sprawie określenia szczegółowych terminów wyborów członków Senatu.
Zmianie uległ termin wyznaczony na wybory wydziałowe. Nowy terminy wyborów dziekanów i prodziekanów oraz przedstawicieli wydziałów do Senatu Akademii Sztuki w Szczecinie mogą być wyznaczone przez wydziałowe komisje wyborcze w przedłużonym z uwagi na przerwę świąteczną okresie od 16 marca – 8 kwietnia 2016 r.
 
Pozostałe wydarzenia  związane z Wyborami 2016 odbędą się w następujących terminach:
 
-        9 marca 2016 r., środa, godz. 12.00, Ogród Zimowy – wybór Rektora-elekta (wybierają członkowie Uczelnianego Kolegium Elektorów);
-        9 marca 2016 r., środa – ogłoszenie wyniku wyborów Rektora-elekta;
 
WYBORY PROREKTORÓW
-        9 marca 2016 r., środa – ogłoszenie listy kandydatów na stanowiska Prorektorów;
-        15 marca 2016 r., wtorek, godz. 12.00, Ogród Zimowy – wybory Prorektorów (wybierają członkowie Uczelnianego Kolegium Elektorów);
-        15 marca 2016 r., środa – ogłoszenie wyników wyborów na stanowiska Prorektorów;
 
 
Uwaga: wydziałowe komisje wyborcze organizują wybory dziekanów i prodziekanów oraz przedstawicieli do Senatu w dniach 16 marca-8 kwietnia 2016 r.
 
WYBORY CZŁONKÓW SENATU
-        11 kwietnia 2016 r., poniedziałek, godz. 12.00, Ogród Zimowy – spośród pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
-        13 kwietnia 2016 r., środa, godz. 12.00, Ogród Zimowy – spośród nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego.

Komunikat z dnia 29.02.2016

Uczelniana komisja wyborcza informuje, że w dniach 24-29 lutego 2016 roku członkowie uczelnianego kolegium elektorów akademii sztuki w szczecinie zgłosili jedną kandydaturę na stanowisko rektora na kadencję 2016-2020.


Kandydatem na stanowisko rektora jest prof. dr hab. Dariusz Dyczewski


We czwartek, 3 marca 2016 roku o godzinie 12.00 w Ogrodzie Zimowym odbędzie się spotkanie kandydata na rektora ze społecznością akademicką.


Uczelniana Komisja Wyborcza

Akademii Sztuki w Szczecinie

Skład uczelnianego kolegium elektorów na kadencję 2016 – 2020
 

1. dr hab. Kornela Arwicz-Sienicka, prof. nadzw. – WI

2. dr hab. Danuta Dąbrowska-Wojciechowska, prof. nadzw – WMiNM

3. prof. dr hab. Dariusz Dyczewski – WEM

4. dr hab. Ewa Filipowicz-Kosińska, prof. nadzw. – WEM

5. dr hab. Andreas Guskos, prof. nadzw. – WSW

6. dr hab. Barbara Halec – WEM

7. prof. dr hab. Ryszard Handke - WEM

8. prof. dr hab. Kamil Kuskowski – WMiNM

9. prof. dr hab. Wojciech Łazarczyk – WMiNM

10. dr hab. Bartłomiej Otocki, prof. nadzw. – WMiNM

11. dr hab. Waldemar Wojciechowski, prof. nadzw. – WMiNM

12. dr Alicja Delecka-Bury – WEM

13. mgr Marek Stawniak – WI

14. dr Katarzyna Utecht – WSW

15. dr Mikołaj Iwański – WMiNM

16. Damian Antolak –  Student WSW

17. Jolanta Kozaczuk – Student WMiNM

18. Emil Michorzewski – Student WEM

19. Michał Wiśniewski – Student WI

20. mgr Agnieszka Redlewska – administracja uczelniana

KALENDARZ WYBORÓW 2016

WYBORY DO UCZELNIANEGO KOLEGIUM ELEKTORÓW:

24 lutego 2016 r., środa, godz. 12.00, Ogród Zimowy – spośród nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego;

22 lutego 2016 r., poniedziałek, godz. 12.00, Ogród Zimowy – spośród pracowników niebędących nauczycielami akademickimi;


Uwaga: wydziałowe komisje wyborcze dokonują wyborów członków Uczelnianego Kolegium Elektorów w dniach 15-23 lutego 2016 r.


WYBORY REKTORA

 • 24-29 lutego 2016 r. – zgłaszanie kandydatur na stanowisko Rektora;

Urna wyborcza dostępna w Sali nr 104, w dni robocze w godz. 8.00-15.00;

 • 29 lutego 2016 r., poniedziałek – ogłoszenie listy kandydatów na stanowisko Rektora;
 • 3 marca 2016 r., czwartek, godz. 12.00, Ogród Zimowy – spotkanie kandydatów
  na Rektora ze społecznością akademicką;
 • 9 marca 2016 r., środa, godz. 12.00, Ogród Zimowy – wybór Rektora-elekta (wybierają członkowie Uczelnianego Kolegium Elektorów);
 • 9 marca 2016 r., środa – ogłoszenie wyniku wyborów Rektora-elekta;

WYBORY PROREKTORÓW

 • 9 marca 2016 r., środa – ogłoszenie listy kandydatów na stanowiska Prorektorów;
 • 15 marca 2016 r., wtorek, godz. 12.00, Ogród Zimowy – wybory Prorektorów (wybierają członkowie Uczelnianego Kolegium Elektorów);
 • 15 marca 2016 r., środa – ogłoszenie wyników wyborów na stanowiska Prorektorów;

 

 

Uwaga: wydziałowe komisje wyborcze organizują wybory dziekanów i prodziekanów oraz przedstawicieli do Senatu w dniach 16-31 marca 2016 r.


WYBORY CZŁONKÓW SENATU

 • Spośród nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego.
 • Spośród pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

Uchwała Senatu Akademii Sztuki w Szczecinie w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Wyborczej nr 158/2015 z 21 grudnia 2015 roku.

Uchwała Uczelnianej Komisji Wyborczej w sprawie ukonstytuowania się nr 1/2016 z 20 stycznia 2016 roku.

Uchwała Senatu Akademii Sztuki w Szczecinie w sprawie zatwierdzenia Ordynacji Wyborczej nr 159/2016 z 26 stycznia 2016 roku.

Kalendarz Wyborów 2016.