Język strony:
    • Akademia Dostępna 2015

Wydziały

Data publikacji: 14.02.2013
Data wydrukowania: 03.11.2019
Adres: http://archiwum.akademiasztuki.eu/pl/uczelnia/wydzia%C5%82y

W skład  Akademii Sztuki w Szczecinie wchodzą cztery wydziały: 
• Wydział Edukacji Muzycznej 
• Wydział Instrumentalny
• Wydział Malarstwa i Nowych Mediów
• Wydział Sztuk Wizualnych

na których prowadzone są studia I i II stopnia na następujących kierunkach: 


edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej,

instrumentalistyka,

grafika,

oraz studia I stopnia na kierunkach:

architektura wnętrz,

malarstwo,

wokalistyka.

Na wszystkich wydziałach Akademii Sztuki kształci się niemalże 500 studentów.

Menu w górnym pasku pozwala przejść na podstrony wydziałów.

Akademia Sztuki w Szczecinie | pl. Orła Białego 2 | 70-562 Szczecin
| fax.: + 48 91 8522 820 | e-mail: