Język strony:
    • Akademia Dostępna 2015

Konsultacje


Wydział Edukacji Muzycznej zaprasza kandydatów na studia pierwszego i drugiego stopnia na kursy przygotowawcze obejmujące łącznie 24 godziny nieodpłatnych zajęć z dyrygowania, kształcenia słuchu, emisji głosu oraz konsultacji z gry na fortepianie. Kursy będą się odbywać w soboty: 10, 17, 24 maja 2014 r. w godz. 9– 13.30 w budynku Akademii Sztuki w Szczecinie przy ul. Grodzkiej 50.

Akademia Sztuki w Szczecinie | pl. Orła Białego 2 | 70-562 Szczecin
| fax.: + 48 91 8522 820 | e-mail: