Język strony:
  • Akademia Dostępna 2015

Wydział

Studia pierwszego stopnia na Wydziale Edukacji Muzycznej przygotowują do:

 • prowadzenia zajęć dydaktycznych w zakresie szkolnej edukacji muzycznej do gimnazjum włącznie,
 • prowadzenia zajęć umuzykalniających w przedszkolach,
 • prowadzenia zespołów wokalnych i wokalno-instrumentalnych  w szkolnictwie muzycznym I st. I amatorskim ruchu muzycznym, działalność muzycznej w instytucjach kultury oraz animacji kultury muzycznej w społeczeństwie.

 

Studia drugiego stopnia na Wydziale Edukacji Muzycznej przygotowują do:

 • prowadzenia zawodowych, amatorskich i szkolnych zespołów wokalnych, wokalno-instrumentalnych i instrumentalnych,
 • prowadzenia orkiestr dętych,
 • działalności naukowej i dydaktycznej w szkołach wyższych i zakładach kształcenia nauczycieli prowadzących kierunek edukacji artystycznej w zakresie sztuki muzycznej,
 • prowadzenia zajęć dydaktycznych w szkolnictwie muzycznym I i II stopnia oraz w szkolnictwie ogólnokształcącym,
 • działalności w instytucjach kultury i w mediach,
 • animacji życia muzycznego w różnych środowiskach muzycznych.

Akademia Sztuki w Szczecinie | pl. Orła Białego 2 | 70-562 Szczecin
| fax.: + 48 91 8522 820 | e-mail: