Język strony:
    • Akademia Dostępna 2015

Kursy

Data publikacji: 11.02.2013
Data wydrukowania: 06.10.2019
Adres: http://archiwum.akademiasztuki.eu/pl/uczelnia/wydzia%C5%82y/wydzia%C5%82-instrumentalny/kursy

Wydział Instrumentalny zaprasza kandydatów na bezpłatne konsultacje z nauczycielami prowadzącymi instrument główny.

Kontakt:

prodziekan Wydziału Instrumentalnego – dr hab. Kornela Arwicz-Sienicka

tel. 664 080 255

e-mail: kornela.sienicka@akademiasztuki.eu

Akademia Sztuki w Szczecinie | pl. Orła Białego 2 | 70-562 Szczecin
| fax.: + 48 91 8522 820 | e-mail: