Język strony:
    • Akademia Dostępna 2015

linki

Data publikacji: 06.11.2012
Data wydrukowania: 06.10.2019
Adres: http://archiwum.akademiasztuki.eu/pl/uczelnia/wydzia%C5%82y/wydzia%C5%82-instrumentalny/linki

Akademia Sztuki w Szczecinie | pl. Orła Białego 2 | 70-562 Szczecin
| fax.: + 48 91 8522 820 | e-mail: