Język strony:
    • Akademia Dostępna 2015

Linki

Akademia Sztuki w Szczecinie podpisała porozumienie o współpracy ze Stowarzyszeniem Klaster ICT Pomorze Zachodnie. W zakresie porozumienia uwględniono takie pola wpsółpracy jak:

  • organizowanie praktyk studenckich w firmach IT,
  • czynny udział w wydarzeniach organizowanych przez Strony Porozumienia
  • inicjowanie wpsólnego udziału naukowców i przedsiębiorców w projektach biznesowych i naukowo-badawczych.
    • klaster logo1 01

Akademia Sztuki w Szczecinie | pl. Orła Białego 2 | 70-562 Szczecin
| fax.: + 48 91 8522 820 | e-mail: