Język strony:
    • Akademia Dostępna 2015

linki

Data publikacji: 06.11.2012
Data wydrukowania: 06.10.2019
Adres: http://archiwum.akademiasztuki.eu/pl/uczelnia/wydzia%C5%82y/wydzia%C5%82-sztuk-wizualnych/linki

Akademia Sztuki w Szczecinie podpisała porozumienie o współpracy ze Stowarzyszeniem Klaster ICT Pomorze Zachodnie. W zakresie porozumienia uwględniono takie pola wpsółpracy jak:

  • organizowanie praktyk studenckich w firmach IT,
  • czynny udział w wydarzeniach organizowanych przez Strony Porozumienia
  • inicjowanie wpsólnego udziału naukowców i przedsiębiorców w projektach biznesowych i naukowo-badawczych.
    • klaster logo1 01

Wydział Sztuk Wizualnych podpisał porozumienie o współpracy z firmą NOTI. Celem porozumienia jest podnoszenie kompetencji studentów Akademii Sztuki, promocji wiedzy i doświadczenia na polu nowoczesnego designu i procesu produkcji mebli.

    • logo noti

Akademia Sztuki w Szczecinie | pl. Orła Białego 2 | 70-562 Szczecin
| fax.: + 48 91 8522 820 | e-mail: