Język strony:
  • Akademia Dostępna 2015

Wydział

Studia pierwszego stopnia na kierunku Grafika

 specjalność: grafika warsztatowa (artystyczna)

 • wypukłodruk (linoryt, drzeworyt)
 • wklęsłodruk (akwaforta, akwatinta, sucha igła i in.)
 • płaskodruk (litografia,monotypia,sitodruk)
 • grafika cyfrowa

specjalność: grafika projektowa

 • projektowanie wydawnictw i publikacji cyfrowych
 • projektowanie plakatu i ilustracji
 • projektowanie znaków i form identyfikacyjnych
 • projektowanie liternictwa i typografii
 • multimedialne projektowanie graficzne
 • projektowanie kampanii promocyjnych


Studia pierwszego stopnia na kierunku Architektura wnętrz:

 • projektowanie architektury wnętrz
 • projektowanie wystaw
 • projektowanie mebla
 • projektowanie detalu architektonicznego oraz form architektonicznych w różnej skali


Studia drugiego stopnia na kierunku Grafika:

specjalność: grafika warsztatowa (artystyczna)

 • wypukłodruk (linoryt, drzeworyt)
 • wklęsłodruk (akwaforta, akwatinta, sucha igła i in.)
 • płaskodruk (litografia,monotypia,sitodruk)
 • grafika cyfrowa

specjalność: grafika projektowa

 • projektowanie wydawnictw i publikacji cyfrowych
 • projektowanie plakatu i ilustracji
 • projektowanie znaku i form identyfikacyjnych
 • projektowanie liternictwa i typografii
 • multimedialne projektowanie graficzne
 • projektowanie kampanii promocyjnych

Studia drugiego stopnia na kierunku Architektura Wnętrz:

 • projektowanie architektury wnętrz
 • projektowanie wystaw
 • projektowanie form uzytkowych w zakresie meblarstwa,oświetlenia oraz komunikacji wizualnej

Oprócz przedmiotów kierunkowych na Wydziale Sztuk Wizualnych realizuje się programy takich przedmiotów jak: rysunek,malarstwo,rzeźba,fotografia,podstawy multimediów i przedmioty teoretycznych,technologie informacyjne,komputerowe wspomaganie procesów twórczych,projektowe techniki cyfrowe,współczesne techniki realizacyjne.

Akademia Sztuki w Szczecinie | pl. Orła Białego 2 | 70-562 Szczecin
| fax.: + 48 91 8522 820 | e-mail: